Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Darrera actualització: 10-10-2023

Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL a través d'aquest lloc web. Si us plau, has de llegir tots els apartats de l'Avís Legal, de la Política de cookies, si escau, i de la present Política de Privadesa abans d'utilitzar aquest web.

De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL, t'informa que, mitjançant l'acceptació d'aquesta Política de Privadesa, prestes el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les dades que proporciones, i sobre les quals s'apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes a la normativa vigent, siguin tractats per SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL, com a responsable del tractament.

Les dades de caràcter personal que poguéssim demanar directament de l'interessat a través de https://xococreo.com/ seran tractats de forma confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL.

QUI ÉS EL RESPONSABLE D'AQUESTA WEB?

 • Identitat del responsable: SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL

• NIF/CIF: B43064369

 • Adreça: Carrer MAS DE BARBERANS, 3, CP 43500 TORTOSA, Tarragona

 • Correu electrònic: comercial@xococreo.com

 • Telèfon: 652140282

QUINES DADES PERSONALS ES RECULLEN EN AQUESTA WEB?

Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privadesa, SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL recull i tracta les dades personals que es detallen a continuació, que dependran dels diferents productes o serveis que sol·licitin en aquesta Web:

Dades identificatives: nom, cognoms.

Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon mòbil.

Dades contractuals: dades doperacions contractuals, DNI, productes i serveis adquirits, operacions financeres, dades de pagament.

Dades navegació: adreça IP, tipus i identificació del dispositiu, tipus de navegador, domini a través del qual accedeix al Lloc Web, dades de navegació, activitat al Lloc Web.

AMB QUINA BASE LEGAL ES TRACTEN AQUESTES DADES?

Tractem les teves dades personals amb les bases legals següents:

 • L'execució d'un contracte amb SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL, per a la contractació de serveis i/o productes i gestionar els serveis sol·licitats.

 • El consentiment de l'usuari en relació amb el contacte, la subscripció a continguts i l'enviament de comunicacions comercials, via mail, cookies o sistemes de missatgeria.

 • L'interès legítim del responsable del tractament per protegir els usuaris de la web de SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL d'abusos i fraus en l'ús dels nostres

AMB QUINES FINALITATS TRACTAREM LES TEVES DADES?

En aquesta web, hi poden haver diferents formularis. A cadascun d'ells, la informació que reculli s'utilitzarà de la manera següent:

Formularis de subscripció a continguts: Les dades facilitades seran utilitzades exclusivament per activar la subscripció, enviar la newsletter i mantenir-te actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per als nostres subscriptors.

Formulari de comentaris: Les dades personals introduïdes al formulari per inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per moderar-les i publicar-les.

Formulari de contacte: Als formularis per a la realització de consultes, suggeriments o contacte professional s'utilitzarà l'adreça de correu electrònic per respondre-hi i enviar la informació que l'usuari requereixi a través del web.

Formulari de registre: En aquest cas, sol·licitarem les teves dades personals perquè puguis crear un compte al nostre sistema i poder accedir a les seves funcionalitats.

Formulari de venda: Tractarem les teves dades per gestionar la compra dels nostres productes i/o serveis, incloent-hi la gestió de la comanda, el pagament i totes les operacions relacionades amb la contractació del servei o producte escollit. Això inclou enviar correus electrònics de seguiment, respostes, factures, rebuts, etc.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals facilitades es conservaran durant el menor temps possible tenint en compte els motius pels quals es necessita el tractament de les dades, així com les obligacions legals de conservar les dades durant un temps determinat, com ara la legislació laboral, fiscal o de lluita contra el frau que exigeixen la conservació de les dades personals durant un període determinat o mentre l'interessat no en retiri el consentiment.

Posteriorment, les dades seran suprimides d'acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, cosa que implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions. que poguessin derivar i, transcorregut aquest, seran eliminats del tot.

Dades dels clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: 66 i seg. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…).

 • 5 anys: 1964 del Codi civil (accions personals sense termini especial).

 • 6 anys: 30 del Codi de comerç (llibres de comptabilitat, factures…).

 • 10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme. Dades dels subscriptors o de registre: Des que l'usuari dóna el seu consentiment fins que ho

 

QUINES SÓN ELS TEUS DRETS EN QUÈ CONERN A L'ÚS DE LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL estem tractant dades personals que li concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives al

 • Sol·licitar-ne la rectificació o supressió.

 • Sol·licitar-ne la cancel·lació.

 • Sol·licitar la limitació de la seva

 • Oposar-se al

 • Sol·licitar la portabilitat dels

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que sentis vulnerats els teus drets pel que fa a la protecció de les teves dades personals, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en l'exercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades.

 

Per exercitar aquests drets, pots escriure a comercial@xococreo.com. Els formularis també es poden presentar presencialment o enviats per carta a les adreces de contacte del responsable indicades anteriorment.

En cas que s'actuï a través de representació legal, hauràs d'aportar, a més, DNI i document acreditatiu de la representació del representant.

Cal aportar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret, en els supòsits en què el responsable del tractament tingui dubtes sobre la teva identitat.

 

NOTIFICACIÓ I DECLARACIÓ DE BRETXES

A SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per protegir la informació personal contra la pèrdua, l'ús indegut i l'accés no autoritzat, la seva divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL determina que les dades personals que tracta han estat malversades, s'han vist exposades per una bretxa de seguretat o adquirides de forma incorrecta per un tercer, SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL actuarà de forma immediata tenint en compte allò establert pel RGPD i les autoritats de protecció de dades competents.

 

 

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?

Per a la realització de determinades tasques estrictament necessàries per al desenvolupament de l'activitat, SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL pot compartir dades amb diferents proveïdors de serveis externs, per exemple, l'empresa de desenvolupament i manteniment web o de hosting, serveis de processament de pagament , processament de comandes, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, i distribució de correu electrònic, empreses de missatgeria i transport, per tal que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL

 

Totes elles tindran signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privadesa que s'aplica als tractaments realitzats en aquesta web d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

 

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL es compromet a l'ús i el tractament de les dades personals de l'usuari, respectant la seva confidencialitat, d'acord amb la finalitat d'aquelles; així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat d'Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

 

Pel que fa a la confidencialitat del processament, SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL s'assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), es trobe sota la deguda obligació de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remetis, exonerant SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

 

DADES PERSONALS DE TERCERS

En el cas que les dades personals aportades pertanyessin a un tercer, com a usuari garanteixes que has informat aquest tercer d'aquesta Política de Privadesa i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL amb les finalitats assenyalades. Igualment, garanteixes que les dades aportades són exactes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació.

 

CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Si necessiteu informació addicional sobre protecció de dades, podeu enviar-nos un correu electrònic a comercial@xococreo.com o una comunicació adreçada a Carrer MAS DE BARBERANS, 3, CP 43500 TORTOSA, Tarragona i, en funció del tipus de relació que tingui amb la nostra entitat i el tractament de dades personals que realitzem, us facilitarem la informació addicional que correspongui.

ca