Avís legal

AVÍS LEGAL

INTRODUCCIÓ:

Aquest document té com a finalitat establir i regular les normes d'ús d'aquest portal web, entenent per aquest totes les pàgines i els seus continguts, propietat de SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL , a les quals s'accedeix a través del domini https://xococreo.com/. La utilització del portal web atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació de totes les condicions incloses al present avís Legal. L'usuari es compromet a llegir atentament aquest avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el nostre portal web, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en aquest avís legal poden patir modificacions

DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les dades següents:

 • Raó social: SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL
 • CIF: B43064369
 • Domicili:: Carrer MAS DE BARBERANS, 3, CP 43500 TORTOSA, Tarragona
 • Telèfon: 652140282
 • Correu electrònic: comercial@xococreo.com
 • Nom del domini: https://xococreo.com/

USUÀRIES I USUARIS:

L'accés i l'ús d'aquest portal , atribueix la condició d'USUÀRIA/O, que accepta, des d'aquest accés i ús, les Condicions Generals d'Ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s'escau, resultin de compliment obligat.

ÚS DEL PORTAL:

Proporciona l'accés a diverses informacions sobre la nostra entitat, apartats de contacte, hiperenllaços a xarxes socials, d'ara endavant continguts pertanyents a SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL, o als seus llicenciadors, als quals la usuària o l'usuari pugui tenir accés. La usuària o usuari assumeix la responsabilitat de lús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts, o bé per possibilitar la resposta en relació amb les seves consultes als apartats de contacte d'aquesta pàgina web, etc. En aquest registre, la usuària o l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita.

 

A causa del fet que VOSTEU COMPTE AMB UNA PÀGINA WEB DE COMERÇ ELECTRÒNIC EN EL SEGÜENT APARTAT HAURÀ DE DESCRIURE LES QÜESTIONS SEGÜENTS:

 • PROCÉS DE
 • DESCRIPCIÓ DEL SERVEI O DEL PRODUCTE
 • LES CONDICIONS GENERAL DE CONTRACTACIÓ.
 • LES FORMES DE
 • POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I
 • DESPESES DE
 • GARANTIES I POLÍTICA DE

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo , programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.2, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL . En cap moment, llevat de manifestació expressa en cas contrari, l'accés, la navegació o la utilització del lloc web o dels seus continguts confereix a la usuària oa l'usuari dret algun sobre signes distintius que s'hi inclouen. La usuària o l'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL En el cas que la usuària o l'usuari enviï informació de qualsevol tipus a SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL a través de qualsevol dels canals habilitats per a això dins del nostre portal web, la usuària o l'usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho amb total llibertat, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, o qualsevol altre dret de terceres persones, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a terceres persones.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. El contingut, informació i consells expressats en aquest portal web s'han d'entendre com a simplement orientatius. SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL no respon de cap forma de l'efectivitat o exactitud dels mateixos, quedant exempt de qualsevol responsabilitat amb els usuaris i usuàries que en facin ús.

En aquest Lloc es poden publicar continguts i comentaris aportats per terceres persones. SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL no respon de la veracitat i exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat amb els usuaris i amb les usuàries que facin ús

 

d'ells. SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL es reserva el dret de modificar el contingut del lloc sense avís previ i sense cap tipus de limitació. Així mateix, l'empresa declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que es puguin ocasionar per la manca de disponibilitat o continuïtat d'aquest lloc i dels serveis que s'hi ofereixen. Tampoc no podem garantir l'absència de virus ni d'altres elements a la web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic. SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL declina qualsevol responsabilitat pels serveis i informació que es presti en altres llocs enllaçats amb aquest, ja que no controla ni exerceix cap tipus de supervisió a Llocs Webs de terceres persones. Aconsellem a les usuàries i als usuaris dels mateixos que actuïn amb prudència i que consultin les eventuals condicions legals que s'exposin en aquestes Webs. Així mateix, els Usuaris/es que remetin qualsevol tipus d'informació a asseguraran que aquesta sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de terceres persones ni la legalitat vigent. Si creieu que qualsevol contingut o informació d'aquest Lloc vulnera un dret legítim o la legalitat vigent us estaríem molt agraïts que es posés en contacte amb nosaltres a través dels mitjans que consideri oportuns bé a l'adreça de correu electrònic comercial@xococreo.com o al següent número de telèfon 652140282 perquè puguem prendre les mesures oportunes.

MODIFICACIONS:

SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al vostre portal.

ENLLAÇOS:

En cas que en nom del domini es posessin en funcionament enllaços o hipervincles que recaiguessin en altres llocs d'Internet SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap daquests hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

La usuària o l'usuari reconeix i accepta que SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL no serà responsable de les pèrdues o danys en què la usuària o l'usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web o recursos externs, oa conseqüència de la credibilitat que atorgui a l'exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol tipus de publicitat, productes o altres materials oferts a través del lloc web o altres recursos.

DRET D'EXCLUSIÓ:

SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o de terceres persones, a aquells usuaris ia aquelles usuàries que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS:

SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SLperseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre SUCCESSORS DE JOSE MARÍA BENET SL i la usuària o usuari es regirà per la normativa espanyola vigent. I sempre que la normativa vigent a aquest efecte estableixi la possibilitat per a les parts la submissió a un fur determinat qualsevol controvèrsia entre la persona responsable del lloc web i la usuària o l'usuari se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona

PLATAFORMA EUROPEA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN LÍNIA:

Us informem que davant de qualsevol problema que es pugui derivar del servei contractat o producte venut, podeu utilitzar la plataforma europea de resolució de disputes online, aquesta és: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm? event=main.home.show&lng=CA.

ca